مدیریت شیرپوینت

مطالب آموزشی مرتبط با مدیریت شیرپوینت

اجرا فرآیندساز نینتکس

همانطور که مستحضرید با استفاده از فرآیندساز نینتکس (Nintex workflow) براحتی می‌توانیم سناریوهایی متفاوت گردش کار مورد نیاز در شرکت‌های متفاوت را اجرا کنیم. 

عضویت در ماهنامه شیرپوینت

در صورت تمایل می‌توانید با وارد کردن ایمیل خودتان و تایید آن به صورت رایگان در ماهنامه الکترونیکی ما عضو شوید