شیرپوینت ۲۰۱۳ شامل ویژگیها و قابلیت های ویژه ای است که توسط شیرپوینت دیزاینتر (sharepoint designer) پشتیبانی می شود

در این مقاله چگونگی انتقال Master page سایت ها  در Sharepoint 2013 به همراه فایلهای CSS و ... از یک سایت به یک سایت دیگر در site collection را توضیح می دهیم.

در این مقاله قصد داریم چگونگی اضافه کردن یک بخش (footer) به انتهای مسترپیج مان باهم به صورت مرحله به مرحله بررسی و اجرا کنیم.

عضویت در ماهنامه شیرپوینت

در صورت تمایل می‌توانید با وارد کردن ایمیل خودتان و تایید آن به صورت رایگان در ماهنامه الکترونیکی ما عضو شوید